Професія “Оператор комп’ютерного набору”

Професія «Оператор комп’ютерного набору»

Інформація – рушійна сила розвитку суспільства.

Не володіти комп’ютером – бути безграмотним.

Здобуття даної професії передбачає оволодіння базовими поняттями з курсу економіки та діловодства, ефективне використання сучасної комп’ютерної техніки та оргтехніки для розв’язування конкретних практичних завдань. Заняття з усіх спеціальних дисциплін проводяться з обов’язковим використанням комп’ютерної техніки.

Професія забезпечує навчання учнів в галузі настільних видавничих систем, зокрема програм комп’ютерної верстки.

Професія XXI століття, яка користується великим попитом на ринку праці. Комп’ютерна техніка на даний час досягла в своєму розвитку настільки високого рівня, що перетворилась в одну з важливих сторін оточуючої людину дійсності. Використання та подальше впровадження таких технологій вимагає достатньої кількості професіоналів. У наш час бурхливого росту інформаційних технологій виникає потреба у великій кількості людей, з умінням працювати на комп’ютерній техніці. Ці вміння і знання значно підвищують культуру праці, її продуктивність у багатьох сферах діяльності людини.

Предмети, які вивчаються:

  • Основи роботи з ПК
  • Основи діловодства
  • Основи роботи в Internet
  • Робота з базами даних
  • Обробка графічної інформації
  • Обробка текстової інформації
  • Обробка табличної інформації

Навчання з професії “Оператор комп’ютерного набору” здійснюється згідно Типового навчального плану і програми з професійно-технічного навчання для закладів системи загальної середньої освіти, Київ – 2010 рік, код професії – 4112, кваліфікація – ІІ категорія.  Затверджено Наказом МОН України від 23.09.2010 року №904

У 2021-2022 навчальному році навчається 24 учні, з них:

  • 11 клас – 2 групи.